Kurs PKM dla klasy III w zawodzie technik mechanik

W kursie będą poruszane wybrane zagadnienia dotyczące wytrzymałości materiałów oraz dotyczące planowania i organizowania procesów produkcji w przemyśle mechanicznym

Kurs Technologia mechaniczna dla klasy 3TM to powtórzenie, uzupełnienie i zapoznanie się z nowymi zagadnieniami przed zakończeniem realizacji tego przedmiotu.

Kurs pozwoli na usystematyzowanie zagadnień związanych z przedmiotem Podstawy techni wytwarzania na poziomie klasy 2 technik mechanik

Kurs jest kontynuacją zajęć odbytych w sposób tradycyjny i częściowo zdalnie. Jego celem jest ugruntowanie wiedzy z rysunku technicznego.