Znajdziecie tutaj ostatnie pliki do zajęc z przedmiotów: procesy produkcji i organizacja procesów produkcji

Kurs PKM dla klasy III w zawodzie technik mechanik

W kursie będą poruszane wybrane zagadnienia dotyczące planowania i organizowania procesów produkcji w przemyśle mechanicznym oraz wytrzymałości materiałów.

Kurs Technologia mechaniczna dla klasy 3TM to powtórzenie, uzupełnienie i zapoznanie się z nowymi zagadnieniami przed zakończeniem realizacji tego przedmiotu.

Kurs pozwoli na usystematyzowanie zagadnień związanych z przedmiotem Podstawy techni wytwarzania na poziomie klasy 2 technik mechanik